ទ្វារបិទភ្ជាប់ PVC

  • Qianqin Roller រមៀលលឿនដោយស្វ័យប្រវត្តិ PVC រមៀលទ្វារ

    Qianqin Roller រមៀលលឿនដោយស្វ័យប្រវត្តិ PVC រមៀលទ្វារ

    ទ្វាររំកិលឡើងរហ័សនៃបន្ទប់ស្អាត មានកុងតាក់ស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីបើកទ្វារនៅពេលដែលបុគ្គលិក ទំនិញ ឬរទេះរុញឆ្លងកាត់ ដែលធ្វើឱ្យទ្វារទាំងនេះល្អសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងបន្ទប់ស្អាត សិក្ខាសាលា ឃ្លាំង និងទីតាំងផ្សេងទៀត។

    ល្បឿនទ្វារវិលអាចលៃតម្រូវបានចន្លោះពី 3 ទៅ 10 វិនាទី ហើយក៏អាចប្តូរតាមតម្រូវការរបស់អ្នកផងដែរ។